RENOMIA NETWORK

Cíle RENOMIA NETWORK

RENOMIA NETWORK poskytuje obchodní podporu, odborné a mezinárodní služby kvalitním domácím pojišťovacím zprostředkovatelům, členům sítě. RENOMIA NETWORK řeší potřeby tuzemských zprostředkovatelů související s koncentrací pojišťovacího trhu, nutností rozvoje služeb, regulatorními požadavky, globalizací a profesním rozvojem pojišťovacího trhu.

RENOMIA, která je manažerem sítě RENOMIA NETWORK, zřizuje tuto síť pro ty zprostředkovatele, kteří si chtějí udržet svoji nezávislost, své klienty, zvýšit kvalitu služeb a zároveň získat možnost přístupu k mezinárodnímu servisu a know-how. Členové sítě obdrží celou řadu služeb, které jsou pro ně samotné finančně a organizačně náročné nebo těžce dostupné. Jedná se například o možnost zvýšených provizí, inkaso pojistného na účet, využití moderních technologií, mezinárodní služby, zajištění, speciální know-how, nové produkty.

Členství v RENOMIA NETWORK Vám přinese možnost lepšího hájení zájmů klientů při jednání s pojistiteli o podmínkách spolupráce, podmínkách pojištění pro klienty, a zároveň přináší lepší pozici při řešení škod.

Významnou součástí služeb sítě je podpora a konzultace v oblasti zákonné regulace – právní podpora, výměna zkušeností, daňové poradenství.

 

O RENOMIA

RENOMIA, je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v ČR, zajišťuje poskytování služeb v dalších 135 zemích světa.

RENOMIA spolu s dceřinými společnostmi, majetkově propojenými firmami a členy sítě
RENOMIA NETWORK tvoří RENOMIA GROUP, největší skupinu pojišťovacích makléřů na trhu v ČR. RENOMIA GROUP spravuje pojistné ve výši 8,3 mld. Kč a má více než 1000 spolupracovníků.

RENOMIA disponuje širokým odborným zázemím v oblasti pojišťovacích služeb, risk managementu a mezinárodního servisu. Je etablovanou společností na pojišťovacím trhu a poskytuje vysoce kvalitní mezinárodní služby.

RENOMIA má také jedinečné zkušenosti se získáváním a správou klientů, které může sdílet se členy sítě.

Více informací o RENOMIA je uvedeno na www.renomia.cz.

 

Globální síť Worldwide Broker Network (WBN) – kvalitní služby celosvětově

RENOMIA je členem největší mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů Worldwide Broker Network (WBN), se sídlem v Londýně. WBN je globální, jednotně řízená síť, která působí ve více než 135 zemích světa, zaměstnává 18 000 zaměstnanců a spravuje svým klientům 25 mld. dolarů pojistného. Podrobnější informace naleznete na www.wbnglobal.com. RENOMIA spolupracuje také s mnoha významnými zajišťovacími makléři a světovými pojistiteli.

Člen RENOMIA NETWORK v České republice tak bude mít možnost plně využívat služeb této sítě na mezinárodním trhu.