Životní pojištění, úrazové pojištění

Životní pojištění slouží k zajištění všech (nejenom) zdravotních rizik, které mohou nastat v průběhu lidského života.  Primárně je určeno k pokrytí velkých úrazů a vážných onemocnění, která nás mohou vyřadit z „pracovního procesu“, slouží k zajištění proti událostem, které mohou způsobit finanční ztrátu.

Dalo by se tedy konstatovat, že životní pojištění kryje jednak riziko, že člověk bude sice naživu, ale nebude moci hradit svoje životní potřeby a pak také i riziko, že naživu nebude, a hradit svoje potřeby nebudou moci ti, které za svého života živil, a byli tedy na něm finančně závislí.

Při nastavování životního pojištění byste měli v prvé řadě myslet na to, že za každých okolností musíte mít zajištěno pokrytí svých životních a dalších potřeb (např. hypotéka, složenky, školné, jídlo atd.), smyslem je tedy pokrýt ta rizika, která mohou mít největší dopad na ztrátu Vašich finančních prostředků. Cílem životního pojištění je nahrazení ztraceného příjmu.

Více zde

Právní ochrana - o co jde?

Proces nastavování životního pojištění není úplně snadný a rozhodně ho nelze sjednat během 20 minut u přepážky, jako například povinné ručení nebo havarijní pojištění Vašeho vozu. Doporučujeme k Vašemu uzrálému rozhodnutí o sjednání životního pojištění přistupovat neméně zodpovědně, pokud se chcete dozvědět více detailů o pravidlech sjednávání životních pojištění, stáhněte si náš Ebook (příručku) a jestliže si najdete i trochu času na prostudování, dozvíte se více.