Povinné ručení a havarijní pojištění

Dalo by se říci, že sjednávání povinného ručení Vašeho auta je velmi jednoduchý proces a nedá se na něm nic zkazit, ve finále jde jen o to, vybrat si produkt za co nejlevnější cenu. Souhlasím s tím, že jde o jednoduchou záležitost, bohužel i přesto je nevhodným výběrem na něm co zkazit. Pro někoho to budou nové věci, pro někoho možná jen opakování známých faktů, ale říká se přeci, že opakování je matka moudrosti.

V následujícím textu se dozvíte, jak si vybrat ten správný produkt, zda je určený právě Vám, ukážeme si i nějaké výluky spojené s tímto pojištěním a vysvětlíme si některé záležitosti, které nejsou veřejnosti úplně známé a možná Vám vyvrátíme i některé zažité mýty.

Povinné ručení

Povinné ručení je určitým typem pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám a slouží k pokrytí škod, jež způsobí majitel vozidla a na něž nestačí jeho vlastní finanční rezervy. Ve většině zemí jde o povinně smluvní pojištění, což znamená, že nám stát nařizuje si toto pojištění sjednat, na druhou stranu je k nám benevolentní v tom, že nám dává právo výběru, kde si svoje auto pojistíme. Otázkou tedy je, proč existuje zákonná povinnost a nikoliv pouhá dobrovolnost?

Důsledky realizace většiny rizik mohou být pro jednotlivce závažné až likvidační, a proto stát podává pomocnou ruku prostřednictvím státní regulace všem těm lidem, kteří by si pojištění dobrovolně nepořídili. Tímto ovšem nepomáhá stát jen těm druhým, ale především i sám sobě, neboť si posiluje šance na dobytnost případné náhrady škody.

Na začátku se jako první určuje limit pojistného plnění, Zákonem stanovený minimální limit pojistného plnění je 35 mil. Kč, označení 35/35 znamená, že limitem 35 mil. Kč jsou pokryty všechny škody na majetku (ztrátou, poškozením, zničením, odcizením), které vzniknou z jedné pojistné události a zároveň je limitem 35 mil. Kč pokryta škoda na zdraví nebo usmrcení pro každého poškozeného.

Pokud způsobíte škodu větší, než je vaše pojistné plnění, může se stát, že poškození budou chtít adekvátní náhradu škody, kterou budete muset hradit sami, ve vlastní režii.

Výše stanovení celkového limitu se pak odvíjí od pocitu bezpečí, se kterým chcete večer usínat. Z hlediska majetkové škody je limit 35 mil. Kč více než dostačující pro většinu nehod, výjimky ovšem potvrzují pravidlo. Z hlediska škody na zdraví je limit 35 mil. Kč minimálně na téma k diskuzi, protože z hlediska kontextu výkladu Nového občanského zákona mohou následné škody znamenat velký zásah do Vaší finanční situace a v tomto případě by měl základ začínat minimálně na 50 mil. Kč (nutné brát v potaz i škody způsobené v zahraničí).

Ostatně otázka posunutí zákonného limitu na 50 mil. Kč byla už položena a aktuálně je diskutována dotčenými institucemi.

Představení týmu

Zajímá Vás složení našeho týmu?

Závěrem k tomuto tématu bych dodal asi jediné, rozdíl pojistného u limitu 35/35 a 50/50 je z celkového pohledu ne přímo zanedbatelný, ale přeci jen snesitelný a tudíž pro většinu konstruktivně smýšlejících osob je i jednodušší ho přijmout.

Dalo by se říci, že se postupem času seznam faktorů, které ovlivňují cenu povinného ručení tenčí s tím, jak pojišťovny posouvají rychlost a jednoduchost výpočtu ceny konkrétního pojištění. Co nejvíce ale ovlivňuje cenu povinného ručení je bonus (malus) a systém udílení bonusu si teď detailně popíšeme.

Bonus je sleva za předchozí bezeškodní průběh pojištění, pojišťovny zohledňují v ceně pojištění předchozí škodní průběh, pokud klient nezaviní dopravní nehodu, kvůli které by pojišťovna musela vyplatit pojistné plnění, bude to zohledněno formou slevy.

Za každý rok bez nehody většinou pojišťovny navyšují slevu o 5% až po maximální slevu 50%, na kterou klient (teoreticky) dosáhne po 10 letech bez nehody (= bonus 120 měsíců), existují ovšem i zrychlené verze dosáhnutí max. bonusů, např. už po 7 letech, nebo posunutí max. výše slevy až na 60%. V případě nehody pak nedojde k vynulování bonusu, ale odečtení nějaké části, většinou je to 12 až 36 měsíců z celkového bonusu

Bonus je samozřejmě nejen přenositelný mezi pojišťovnami (nepřevádí se samotný bonus, ale délka bezeškodného průběhu), dá se také převádět z jednoho vozidla na druhé, ale existuje i převod bonusu mezi manželi nebo u podnikatelů mezi vozidly pro osobní účely a vozidly určenými k podnikání („na IČO“). Bonus lze převést i na havarijní pojištění, o tom ale více v samostatné části.

Zálohový bonus je další možnost slevy, která je podmíněná dobrým škodním průběhem v blízké budoucnosti, jde tedy o typ povinného ručení, ve kterých pojišťovny nabízí klientům slevu za to, že příští 3 roky nezaviní žádnou dopravní nehodu (problém nastane v případě nehody, sleva se musí vracet – rozptyl je od 30% – 15% za tři roky)

Pojištění bonusu, jde buď o volitelné připojištění, nebo o součást vyšších (dražších) variant povinného ručení a chrání řidiče před ztrátou bonusu, pokud způsobí pojistnou událost, toto pojištění je u některých pojišťoven také bezplatnou součástí povinného ručení, ale to je velmi výjimečná situace.

Duální bonus, jedná se o čerpání výhody vyplývající z bezeškodní historie všem klientům, i těm, kteří již mají jiné vozidlo pojištěno u jiné pojišťovny, lze ho využít i v případě, má-li na bonus nárok manžel, či dokonce rodič/dítě žijící s klientem ve společné domácnosti.

Malus klienta (= zdražení, pro pojišťovnu jste nevítaný klient), délka bezeškodného období se dostane do minusových hodnot, výše malusu může být až 150%.

Více zde

Právní ochrana - o co jde?

Cenu povinného ručení dále ovlivňují výkon vozidla, objem válců, hmotnost vozidla, tj. technické parametry vozidla, stáří vozidla – pro mnohé klienty těžko uchopitelná myšlenka pojišťoven, že čím je starší auto, tím je pojistné vyšší a nakonec i Váš věk, bydliště a v neposlední řadě i volba dalších připojištění.

Co vše lze u povinného ručení připojistit? Připojištění k povinnému pojištění znamená v podstatě to, že se nechcete spokojit se základním povinným ručením, ale na druhou stranu si nechcete (anebo nemůžete) sjednat havarijní pojištění. Dá se říci, že si stavebnicově stavíte svůj vlastní produkt, který se více, či méně přibližuje k možnostem havarijního pojištění.

Připojištění je realizováno buď zdarma, nebo za příplatek. „Zdarma“ je ovšem nutné dát do uvozovek, protože většinou se toto připojištění týká buď vyšších limitů, nebo odstupňovaných variant POV na bázi basic, standard, premium,…

Konkrétně se jedná o různé druhy úrazových pojištění, tzv. pojištění sedadel (pro řidiče, spolujezdce, děti,…) některé pojišťovny nabízejí zdarma, připojištění na škody na vlastním vozidle, pojištění skel, pojištění sedadel, pojištění právní ochrany, pojištění náhradního vozidel, pojištění pokut, pojištění živlů a odcizení vozidla,…

Závěrem k povinnému ručení bych už jen dodal pár méně známých informací, jednou z nich je, že nově se dá sjednat pojištění poruchy vybraných autodílů, lze řešit formou doplňkového pojištění k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění, pojišťují se ojetá vozidla do 3,5 t, až do 10 let stáří a do 200 000 ujetých kilometrů, pojištění kryje neomezený počet pojistných událostí až do výše celkového limitu pojistného plnění.

Dále můžete u povinného ručení využít možnosti sjednání spoluúčasti, což ovšem není u povinného ručení příliš rozšířené, ale je další možností, jak ho zlevnit, může se ovšem stát, že po nehodě zaplatíte násobek toho, co za povinné ručení ušetříte.

Povinné ručení už můžete sjednat ze svého obýváku, bez nutnosti návštěvy “kamenné prodejny”, využijte například tento odkaz – sjednání pojištění online.

Havarijní pojištění

Zjednodušeně lze konstatovat, že havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení, chrání totiž především Váš automobil. Neohlídá ho sice před případnými zloději a ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťastných situacích, které Vás mohou kdykoliv potkat.

V ČR je k 01/2016 zaregistrováno cca 7,1 mil vozidel a havarijní pojištění má sjednáno 1,9 mil. řidičů (cca 27%), předepsané pojistné pak v roce dosáhlo na více než 15 mld. Kč, průměrné pojistné se pak oproti roku 2014 snížilo na 8 148 Kč.

Obecný názor, který převažuje mezi veřejností je ten, že se vyplatí havarijně pojistit auta do stáří 5 let, max. však do 10 let stáří. V případě menšího poškození vozu je havarijní pojistka skoro k ničemu. Platbu za havarijní pojistku může snížit její kombinace s povinným ručením, zabezpečení vozidla a také bonus, který i přes vyplacenou pojistku může být až 50 procentní, na bonus pro havarijní pojištění má vliv pouze nehoda – živelní události nebo odcizení ne.

Sjednání online

Chcete si sjednat povinné ručení?

Havarijní pojištění slouží jako pojistka pro řešení nenadálých situací, které mohou nastat v souvislosti s Vaším vozem (v provozu, mimo provoz). Opět zde tedy platí první pravidlo pojištění: nemáte-li dostatečné finanční rezervy (anebo máte, ale nechcete to z nich řešit), pokryjte si Vaši investici do auta vhodným pojištěním.

Existuje velmi široké krytí potenciálních škod (havárie, odcizení, živelné události, vandalismus), při vhodném připojení doplňkových připojištění pak vznikne all – risk pojištění Vašeho vozu s přesahem do pojištění úrazů Vás, Vaší posádky i všech dalších účastníků silničního provozu.

Pozn.: Důležitá věc spojená s havarijním pojištěním je, že pokud je auto poškozené na více místech (tz. poškození nemohlo být způsobeno pří jedné události), lze auto opravit najednou, nicméně jedno poškození = jedna spoluúčast

Havarijní pojištění se nastavuje téměř identicky jako povinné ručení, jde svým způsobem o výstavbu stavebnice, pouze si nestanovujete limit celkového povinného pojištění, ale určíte cenu vozidla a limity jednotlivých druhů připojištěn. Při nastavení efektivního havarijního pojištění byste se měli soustředit na zvolení správné spoluúčasti.

Obecně se dá konstatovat, že čím vyšší spoluúčast si zvolíte, tím je celkové pojistné nižší, ušetřit se dá až 30% (např. při spoluúčasti 20% min. 20 000 Kč). V případě vyšší spoluúčasti nemá smysl nižší škodu na pojišťovnu hlásit, protože logicky nic nezaplatí, tyto situace se stávají především v případech drobných škrábanců nebo nevydařené krádeže, je tedy na Vás, co vše chcete mít v pojištění zahrnuto. K rozhodování by Vám také mohlo pomoci trochu údajů ze statistik, většina klientů si vybírá spoluúčast v rozmezí 3% – 5%. Dále je potřeba pozorně prostudovat podmínky havarijního pojištění, které je součástí leasingu nebo úvěru (běžně bývá spoluúčast 10%, min. 10 000 Kč)

Cenu pojistné můžete snížit druhem zabezpečení Vašeho vozidla, např. až 10 procent za mechanické zabezpečení vozidla, nebo za pasivní vyhledávací systém nebo za systém aktivní lokalizace vozidla. Další slevy lze získat za pískování skel, imobilizér a další bezpečnostní prvky.

Pozn.: u aut, jejichž cena je už vyšší (od 1 milionu Kč) pak musí být splněno více způsobů zajištění vozu proto, aby bylo plněno při odcizení (krádeži).

Vlastní nastavení havarijního pojištění se pak skládá z jednotlivých připojištění (Pojištění skel, pojištění úrazu, zavazadel, náhradního vozidla, asistenčních služeb. Pro určitou zajímavost zmíním detailněji připojištění na střet se zvěří (lze už také v rámci POV), zde přichází na řadu velmi oblíbená sportovní činnost pojišťoven a to vysvětlování pojmů v pojistných podmínkách, zvěř a zvíře nejsou totiž stejné pojmy, zvěří se rozumí pouze divoká lesní zvěř, zatímco zvířetem může být zvěř i hospodářská či jiná ochočená zvířata, pro úplné doplnění je nutné přesně pojmenovat i velmi častou událost a to je překousání kabelů hlodavci, střet se zvěří to není (pokud Vám během jízdy nenaskočí kuna do auta), jedná se pak o samostatné připojištění poškození zvířetem (musíte prokázat, kdo škodu skutečně způsobil).

Pojištění GAP je určeno pro nová vozidla, poskytuje pojistnou ochranu v případě odcizení vozidla nebo v případě totální škody způsobené havárií, živlem či vandalismem, pokrývá pak rozdíl mezi pořizovací cenou (vstupní cenou do pojištění) vozidla a aktuální časovou cenou (obvyklou cenou), kterou mělo vozidla těsně před vznikem pojistné událostí (odcizení nebo totální škoda).

Pojištění GAP se sjednává většinou na tři roky a standardně je součástí havarijního pojištění. GAP se dá sjednávat ale i samostatně, nezávisle na havarijním pojištění (např. od pojišťovny QBE, která nabízí pojištění plné pořizovací ceny osobních vozů do 3.5 t až na 5 let s možností připojištění spoluúčasti z havarijního pojištění, GAP od QBE vyplatí rozdíl mezi pořizovací cenou a obecnou tržní a je-li ujednáno ve smlouvě, zaplatí i spoluúčast, peníze vyplácí vždy jen klientovi). Pokud máte GAP sjednán samostatně, můžete havarijní pojištění dále měnit, v případě, že máte GAP jako součást havarijního pojištění, po sjednanou dobu ho nezměníte.

Pozn.: podmínkou pro GAP je, že musí být sjednáno havarijní pojištění, nelze řešit samostatně, nicméně ne u jedné pojišťovny, viz výše.

Pokud si člověk sjedná jakoukoliv pojistnou smlouvu, může se dostat do dalšího fázi pojištění a tou je škodní událost a následná likvidace.  U havarijního pojištění rozlišujeme typ škody, které se dělí na částečné (parciální) a totální.  U částečných škod se pak plnění dá řešit buď úhradou škody rozpočtem, pak Vám pojišťovna vyplatí dle předběžné kalkulace nákladů peníze za opravu předem, většinou je částka výrazně krácena, lze tímto způsobem samozřejmě i ušetřit.

Sjednání online

Chcete si sjednat havarijní pojištění?

Další možností částečné škody je úhrada škody fakturou ve Vámi vybraném servisu, sami si zvolíte, kde budete své auto opravovat, opravu si hradíte Vy, následně uplatníte na pojišťovnu, Vaše výhradní právo na výběr servisu může být částečně vykoupeno tím, že pojišťovna neuhradí škodu celou.

Následuje možnost opravy vozu ve smluvním servise, autorizované smluvní autoopravny opraví poškozené vozidlo zpravidla výměnou poškozených dílů a vůz se snaží uvést do původního stavu před nehodou, pojišťovna pak proplatí fakturu přímo smluvnímu servisu, Vy jako zákazník nic nehradíte. Pojišťovny dále nabízejí možnost akceptovat jejich vybrané servisy, dostanete pak na celkovém ročním pojistném nějakou další slevu, většinou od 4% – 10%. Zde je nutné ale doplnit ono ALE, pokud porušíte akceptaci servisu a vozidlo si necháte opravit ve vámi zvoleném servise, bude vás pojišťovna krátit na vyplaceném pojistném plnění a toto krácení je v kontextu slevy několikanásobně větší.

Druhým typem škody je totální škoda, pokud dojde k takovému poškození vozidla, že oprava není možná (nebo se oprava vozu blíží jeho obvyklé ceně, nebo ji přesahuje, odhad škody dosáhne 85%), dochází k likvidaci formou totální škody, pak je Vám uhrazena obvyklá cena vozidla s odečtením ceny použitelných zbytků vozidla a eventuální spoluúčasti.

Pozn.: cena použitelných zbytků se stanovuje na aukcích, které pojišťovny pro tyto účely využívají, Vy si pak tyto zbytky můžete ponechat (ale pojišťovny cenu odečte), nebo je za vydraženou cenu prodáte.

Závěr

V předchozím textu jsme si ukázali, k čemu slouží a jak si co nejlépe nastavit produkty povinného ručení a havarijního pojištění u Vašich aut. Zatímco povinné ručení je opravdu povinné a musí ho mít sjednáno každý účastník silničního provozu, havarijní pojištění je volitelné a dle statistik ho má zajištěno ¼ řidičů.

Havarijní pojištění se určitě vyplatí těm řidičům, co si koupili nový vůz, ale svoje výhody v něm naleznou i ti, kteří vlastní ojeté auto, je zde nastaveno omezení stářím vozidla, ale pokud už Váš vůz nelze pojistit havarijně, tak v současné době lze zvolit zajímavé alternativy formou připojištění k povinnému ručení.

Jaké limity a připojištění řešit u povinného ručení a zda vůbec a jaký typ havarijního pojištění zvolit je čistě na Vás. Netvrdíme, že jednání s pojišťovnami je vždy ideální a plnění proběhne tak, jak je slibováno v reklamách, ale kdo si stojí za svým a trvá na plnění, většinou si svého práva dobude.

Povinné ručení nebo havarijní pojištění můžete sjednat online zde.

Přejeme Vám co nejméně pojistných událostí (pokud možno žádné) a hodně zdaru při sjednávání pojištění!