Pojištění občanské odpovědnosti

Pokud se bavím se někým o tom, co znamená pojištění občanské odpovědnosti, tak má každý hned jasno: “Jo, to je to, když někoho vytopím .…..“  Ano, občanská odpovědnost znamená, že někoho vytopíte.

Zjednodušeně vysvětleno, ale je to pochopitelné pro všechny. Každý člověk může svým chováním způsobit nějakou škodu na majetku, nebo újmu na zdraví třetím osobě, a pokud je za svůj čin uznán vinným, měl by pak vzniklou škodu nahradit. Náhrada může být realizována buďto uvedením věci do původního stavu, nebo v penězích, záleží na konkrétní situaci, ale pojišťovny se nyní většinou přiklánějí k tomu, že vzniklou škodu uhradí v penězích.

Nicméně aby pojišťovna škodu uhradila, musíte být v prvé řadě pojištěni, tento druh pojištění se většinou sjednává s pojištěním bytu (nemovitosti), lze to ale řešit zcela samostatně, nebo třeba i jako součást životního pojištění. Výhodou je, že toto pojištění sjednáváte nejenom pro sebe, ale standardně se týká všech lidí žijící ve společné domácnosti (včetně koček :)), platí tedy i pro manželku, děti (např. do 25 let) i prarodiče. Některé pojišťovny vyžadují rozlišení, zda se jedná skutečně o společnou domácnost, nebo o samostatné bytové jednotky, které se nacházejí v rodinném domě, pokud se jedná o druhý případ, nejedná se o společnou domácnost a občanská odpovědnost by měla být sjednána zvlášť. Toto se ale v praxi velice těžko prokazuje.

Jak je to v případě, že mám ve vlastnictví více nemovitostí? Pro mě osobně by mělo stačit mít sjednanou jednu občanskou odpovědnost (např. v místě trvalého bydliště) a týká se to pro všechny události. Ale pozor na to, že nějakou škodu na majetku, nebo újmu na zdraví třetí osobě, může způsobit i nemovitost a proto by pojištění odpovědnosti mělo být sjednáváno nejenom na osobu, ale i na nemovitost. Typickým příkladem je spadlý sníh ze střechy, který může způsobit škodu, led na chodníku, po kterém někdo uklouzne, ale třeba i prasklé topení.  Dále ovšem do tohoto souboru patří i situace, kdy škoda vznikne důsledkem nedostatečné údržby nebo vady budovy, bez ohledu na to, zda jste ji vůbec mohli zjistit (rozdíl oproti spadlému sněhu ze střechy je spadlá taška ze střechy). Na trhu existují už balíčky, u kterých lze sjednat na jedné smlouvě odpovědnost za více nemovitostí, a zaplatíte pouze za jednu.

Zobrazit novinky

Zajímají Vás novinky v pojištění

A nyní si pro ilustraci ukážeme několik případů, které mohou v praxi nastat a kdy můžete sjednaného pojištění využít. Kromě vytopení sousedů je pojištění vhodné i pro Vaše děti, které mohou např. na návštěvě u přátel shodit telefon ze stolu, a praskne mu displej, protože má Vaše ratolest teprve dva roky, zodpovídáte za jeho chování Vy, uhrazení škody je pak na Vás. Podobně lze pojištění využít i pro škody, které způsobíte v obchodech, výstavních pasážích apod.

Sportem k trvalé invaliditě, staré ironické heslo, které se pronáší žertem v těch případech, kdy se někdo zraní při sportovní aktivitě. Jeden z nejoblíbenějších sportů u nás je fotbal a co Čech, to odborník. Nejenom, že umíme poradit trenérovi naší reprezentace, jakou postavit na následující zápas sestavu, ale zhruba 300 000 našich spoluobčanů je zaregistrovaných fotbalistů, což znamená, že víkend co víkend vyběhne na naše trávníky velké množství sportovců.  Se zvyšujícím se adrenalinem a touhou po vítězství, se zvyšuje i nasazení hráčů a občas to někdo přežene a dojde ke zranění (většinou) protivníka. S platností NOZ se začíná daleko více řešit i vyplývající odškodnění pro poškozeného z důvodu porušení pravidel.  V praxi proběhla už pěkná řádka soudních sporů, a v mnoha případech bylo rozhodnuto, že zákrok faulujícího byl nejenom za hranou pravidel, ale jednalo se o brutální nebo surovou hru. Následky ve formě zlomeniny mohou poškozenému přinést značné finanční důsledky (ztrátu na výdělku, na důchodu, náklady léčení, náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného a jeho domácnost jiné osobě), ale i nemajetkovou újmu (bolestné, ztížení společenského uplatnění a nově i jinou nemajetkovou újmu a duševní útrapy osob v případě usmrcení poškozeného či v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného).

Sport ale není jen fotbal, k případům zranění jiných osob nastává také při cyklistice, při lyžování, v akvacentru, ale i na bobových drahách atd.

Dle právní úpravy dále odpovídáme i v mezích tzv. objektivní odpovědnosti, tedy i v těch případech, kdy jsme újmu nezpůsobili zaviněným porušením svých povinností. Typicky je to odpovědnost způsobená zvířetem, kdy odpovídáte za újmu, kterou Váš domácí miláček způsobí, bez ohledu na Vaše zavinění (včetně případu, kdy jste Vašeho kamaráda poprosili o vyvenčení pejska a on při vycházce někoho pokousal, zvýrazňuji, že pes někoho pokousal, ne kamarád, za toho nezodpovídáte).

Ohledně zvířat stojí za zmínku i ty události, kdy někoho nepokouše Váš pes, ale naopak Vy způsobíte škodu nějakému cizímu zvířeti, resp. způsobíte škodu jeho majiteli (není tím míněno, že byste ho pokousali).  Jinak se nahlíží na úhradu v případě poranění prasete, které je chováno jako domácí mazlíček a jinak na prase, které je chováno jako užitkové zvíře. Zároveň může být hrazena i cena zvláštní obliby v případě smrti zvířete (přesah), hradí se i náhrady nemajetkové újmy. V neposlední řadě musí škůdce nahradit všechny účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zraněné zvíře, a to i tehdy, pokud převyšují cenu zvířete, zákon zde doslovně hovoří o institutu rozumného chovatele.

Bližší info

Mám dron a chci ho pojistit, jak na to?

Z praxe uvádím příklad slovenského záchranáře Olivera, prasete, které absolvovalo speciální výcvik v Žilině. Citlivý čenich Olivera chtějí záchranáři využívat při dohledávání osob. Prase už zvládne jednoduché povely, ale bez příslibu sladké odměny to nejde. Jak uvedla televize Markíza, časem by prase mělo zvládat stejné úkoly jako záchranářští psi. „Mělo by zvládnout vše, kromě štěkání,“ dodala televize.

Ve světě se prasata využívají k vyhledávání drog. Slovenští záchranáři přiznávají, že se jedná o experiment a výsledek je zatím nejistý. Cena takto vycvičeného prasete by se pak jistě nepohybovala v relacích okolo 35 Kč/Kg.