Pojištění domu, bytu, domácnosti

Pojištění Vašeho bydlení tvoří společně s pojištěním vozidla nejčastěji sjednávané občanské pojištění. Zatímco povinné ručení auta je zákonem stanoveno, pojištění bytu či rodinného domu patří mezi dobrovolné druhy pojištění, často však z důvodů udělení hypotéky nebo poskytnutí úvěru od finančních institucí je podmiňováno jako podmínka při podpisu smlouvy.

Vzhledem k tomu, že roční cena pojistného za pojištění bytu či domu není nijak závrtná (průměrně nižší, než např. havarijní pojištění) a zároveň následky katastrof mohou mít pro rodiny fatální finanční důsledky, doporučujeme toto pojištění řešit v každém případě.

Pojištění je možné volit pouze pro nemovitý majetek, což reprezentuje byt, či rodinný dům (včetně garáže, bazénu, pergoly,…), nebo pouze pro movitý majetek, tedy domácnost, v ideálním případě kombinací obojího (v ideálním případě nejenom pro nás, jako zprostředkovatele a pro pojišťovnyJ)

Následně si můžete zvolit různá rizika (u kterých jste usoudili, že mohou nejvíce poškodit Váš majetek) na který se pojistíte. Týká se to jak nemovitého, tak i movitého majetku, ve valné většině jsou tato rizika stejná, až na několik výjimek. Na základě živelných událostí, které naši zemi v nedávné historii postihly (rok 1997 a 2002), je hojně požadováno pojištění povodně/záplavy.  Ostatně i pojišťovny po těchto dramatických událostech přehodnotili svůj přístup k riziku záplavy a došlo nejenom k zdražení tohoto rizika, ale i např. ke stanovení rizikových skupin jednotlivých územních oblastí, výsledkem je pak nejenom vyšší cena, ale např. i ten fakt, že některé oblasti jsou aktuálně na riziko záplavy nepojistitelné.

Riziko povodeň/záplava spadá obecně do živelných rizik, kam dále patří požár, vichřice, krupobití,…a dá se pojistit včetně, nebo bez, rozdíl je samozřejmě v ceně. Základ živelného pojištění tvoří tzv. FLEXA, což je zkratka pro anglická slova fire – oheň, lightning – blesk, explosion  – výbuch, aircraft – pád letadla), nicméně tento výraz nenajdete ve slovníku všech pojišťoven, znamená ale základní krytí. V případě občanského pojištění spadá obvykle do základního živlu i další připojištění, jako jsou vichřice, krupobití, sesuv hornin, tíha sněhu, pád stromů, … Některé pojišťovny mají různě odstupňované varianty pojištění, tzv. balíčky a Vy si můžete vybrat, kterou variantu si zvolíte.

Nabídka pojištění

Chcete si sjednat pojištění online?

Další variantou je produkt, který je od pojišťovny nastaven, obsahuje z pohledu pojišťovny veškerá rizika, která Vás mohou ohrozit), Vy si pouze vyberete základní pojistnou částku, na kterou jste kryti. Ale aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak balíček obsahuje určité pojistné plnění, na které jste pojištěni (např. jízdní kola, elektronika, cennosti,…), ale pouze do určité pojistné částky, v tomto případě např. 60 000 Kč. Pokud Vám někdo kolo odcizí, pojišťovna bude plnit pouze do této pojistné částky, v případě, že jste si zakoupili silniční speciál od Jána Svorady za 250 000 Kč, je nutné si tuto částku připojistit, to už je ale samozřejmě opět za jiné peníze.

Plynule jsme se tak přesunuli od pojištění živlu k pokrytí rizika odcizení věci krádeží nebo loupeží. Pokud mám výše uvedený balíček, která obsahuje vše, jsem v klidu, některé pojišťovny ale toto riziko připojišťují zvlášť, takže ho mít vůbec nemusíte, pokud nechcete. V tomto případě pojišťovny hodnotí Váš dům nebo byt z hlediska zabezpečení, a pokud je Váš dům ochráněn jako vězni na Mírově, dostáváte od pojišťoven levnější cenu pojistného za toto riziko, případně následnou slevu. Logické by se zdálo, že pojistné nebezpečí odcizení věci krádeží nebo loupeží se týká jen, když pojišťujete majetek movitý, tedy domácnost, ale nejenom fotbal nemá logiku. Toto riziko můžete sjednat i v případě pojištění nemovitosti, a netýká se toho, že by Vám někdo odcizil celý dům, ale např. stavební součásti jako okap….

Riziko odcizení je pak úzce spjato s rizikem vandalismu, většinou se týká např. rizika poničení fasády ať už člověkem, nebo hmyzem. Vandal pak může být zjištěný, nebo nezjištěný a týkat se to může i poškození Vašeho majetku při vloupání do domu, kdy ale nebylo nic odcizeno.

Dále se dostáváme až k úplným specialitkám, jako je pokrytí rizika zpětného vystoupení vody z odpadního potrubí, nebo zatečení atmosférických srážek. Nedávno jsem se setkal s názorem, že pokud pojišťovák neví, co je nepřímý úder blesku, pak má svého snažení nechat a začít se živit jinak. Pokud chcete zjistit, zda to víme my, pak nás navštivte a zeptejte se.

Náš tým

Zajímá Vás složení našeho týmu?

Nakonec uvádím ještě několik důležitých upozornění, které se týkají možných chyb při sjednávání smluv, které mohou mít fatální vliv na následné pojistné ne (plnění). Základní věcí je správné určení pojistné částky, v tomto případě hrozí ta možnost, že zvolíte příliš nízkou cenu nemovitosti nebo naopak zbytečně vysokou, první varianta je známá pod pojmem podpojištění a opačný stav se nazývá přepojištění. Podpojištění je „výhodné“ v tom, že platíte nižší pojistné, než byste platili dle skutečné ceny. Pravý smysl této „výhody“ oceníte především v případě vzniku škody, pak totiž neobdržíte vyplacenou celou částku, ale budete kráceni (poměr mezi pojištěnou a skutečnou hodnotou nemovitosti se pak rovná poměru výše vzniklé škody a výsledné vyplacené částky).

U přepojištění se nemusíte obávat, že byste dostali menší částku, než byla způsobená škoda, ale určitě nedostanete více. V tomto případě tedy platíte zbytečně vyšší pojistné, než musíte, plnění při případné škodě bude ale odpovídat skutečné výši. Při sjednávání pojistných částek pak vycházejte z reálného stavu, určitě na tom neproděláte, ale ani nevyděláte, ale k tomu koneckonců pojištění určeno není.

V praxi také mnohokrát nastávají situace, kdy dojde k přepisu nemovitosti z rodičů na děti, pokud dojde ke změně majitele nemovitosti, je nutné změnit i pojistnou smlouvu.

Ke sjednání pojištění Vaší domácnosti doporučuji raději probrat detaily pojištění s kompetentní osobou (buď se zprostředkovatelem, nebo pracovníkem konkrétní pojišťovny). Další možností je sjednat si pojištění online.