Proč

Kudy že se vrací pojišťovák po vyhození ze dveří?

Krátká úvaha nad současným pojišťovacím trhem, jaká je pozice silnější strany, co zmůže klient, a jaká je pozice pojišťovacích zprostředkovatelů. A co na to KTS finance.cz?

 

Kdysi jsem zaslechl od jednoho klienta zajímavou myšlenku, na kterou si často vzpomenu: „ Existují dva typy pojišťováků – prodejci a poradci.“ Uvědomil jsem si, že narazil na podstatu sjednávání nejenom pojištění (raději používám spojení zajištění pojištění konkrétního pojistného nebezpečí), ale jakéhokoliv obchodu.

Jsme často svědky toho, že obchodníci vyvíjejí enormní snahu prodat výrobek, nebo službu za každou cenu a nehledí na zájmy klientů. V odvětví pojišťovnictví platí toto snad ještě více, než v kterémkoliv jiném a řekněme si upřímně, že například z hlediska sjednávání životního pojištění zná každý někoho, kdo buďto sám měl (nebo dokonce stále má) nevýhodnou pojistku. Nemá smysl detailně popisovat situace, kdy nepříliš poctivé firmy vypouštěli do terénu „pojišťováky“, kterým ještě ani nezaschlo razítko z registrace u ČNB a ti sjednávali klientsky nevýhodné produkty hlava, nehlava.

Doba, kdy lidé důvěřovali reklamám, a spolehli se na tyto poradce, naštěstí pomalu končí a klienti v České republice jsou stále opatrnější a finančně vzdělanější. Vyrovnává se pozice obou stran, díky internetu si mohou lidé dopředu zjistit téměř všechny informace o podmínkách, rozsahu pojištění a díky srovnávačům ověří i cenu.  Začínají konečně přemýšlet o tom, jaké pojistné riziko potřebují pokrýt a pokud připomenu snad nejzprofanovanější produkt, které pojišťovny nabízejí – životní pojištění, uvědomují si rozdíl mezi vykrytím pojistného rizika smrti, či pouze spořením /investováním (vytvářením rezervy) a zda vůbec tyto dva produkty kombinovat dohromady. Je pak tedy vlastně ještě vůbec třeba zprostředkovatelů ke sjednání pojištění?

Pokud se vrátím k citátu z úvodu, u nás naleznete poradce, kterým nejde jen o prodej nejvýhodnějších balíčků služeb, ale nabízíme klientům individuální přístup, který je založen na oboustranné důvěře. Sjednáním konkrétní pojistné smlouvy obchod nekončí, ale naopak začíná, v pojišťovnictví je důležitá nejenom pravidelná aktualizace smluv a prověřování možných rizik. Důležité je také sledovat nové trendy, protože pojišťovnictví se vyvíjí stejně rychle jako svět okolo nás, a tyto znalosti využívat ve Váš prospěch.

Naším cílem je nejprve spokojený klient a stejně jako samotný cíl je pro nás důležitá i cesta, po které se vzájemně rozhodneme kráčet. Pokud klient jednou zjistí, že od nás dostal úplné a pro něho výhodné informace, nemá důvod se na nás neobrátit i v budoucnu, nezřídka se stává, že z obchodu nakonec sejde, klientovi jsme prostě a jednoduše doporučili řešení šité na míru jemu, ne nutně nám.

Naše nezpochybnitelná výhoda je ta, že jsme schopni klientovi nabídnout produkty z široké nabídky napříč celým pojišťovacím trhem, nejsme vázáni pouze na jednu pojišťovnu, ale s každým klientem pracujeme individuálně a detailně s ním rozebíráme všechna pojistná rizika a možné nástrahy při řešení pojistných událostí. Kvalitní pokrytí všech pojistných rizik může následovat až po několika setkáních a zmapování nejenom obchodních ale i soukromých aktivit. Budujeme si dlouhodobou spolupráci, která je výhodná pro obě strany.

 

ONDŘEJ KUČERA / Specialista na pojištění podnikatelů, obchodní činnost