Jak to děláme

Na každú robotu je nám treba špecialistou

Klientům nabízíme plný servis, který zahrnuje analýzu rizik daného oboru pojištění, audit současných smluv, vytvoření kalkulací, doporučení nejvýhodnější nabídky a vytvoření nové smlouvy. Následně je klientovi zajištěn přes webové stránky a využití funkcí v klientské zóně přístup do našeho interního systému, kde může nahlížet na všechny svoje aktuálně platné smlouvy, dobu trvání, pojistné částky a limity.

V okamžiku vzniku jakýchkoliv škodných událostí je může nahlásit přes web, kde vyplní jednoduchý formulář a připojí požadované dokumenty. Bezprostředně se všechny informace včetně aktuálního stavu řešení dotčené škodní události objeví v interním systému, kde je může klient sledovat až do stavu úplné likvidace.

V případě potřeby zajistíme klientovi pravidelné zasílání avíza o platbách, tak aby nedošlo k žádným problémům a měl přehled o aktuálních poplatcích. Klient má tak okamžitě přehled o všem podstatném týkající se jeho smluv.

Struktura naší společnosti je členěna na odborně zaměřené pracovníky, kteří jsou schopni pojmout jakoukoliv poptávku klienta a tvoří tak kompaktní tým, který navrhne klientovi řešení šité přímo na míru. Jsme schopni zajistit odbornou poradenskou činnost, a pokud to situace vyžaduje, konzultovat vše s experty ze společnosti RENOMIA, kteří zastřešují servisní služby a zázemí silného pojišťovacího makléře.

Na našem webu máte možnost sjednání pojištění on-line, více se dozvíte v sekci pojištění online.