Kdo zaplatí fanouškům Manchester United nový lístek?

fotbalisti

Informace o zrušeném zápase mezi domácím Manchester United a hostujícím Bournemouthem v anglické fotbalové Premier League, zaznamenali zřejmě nejenom fanoušci nejoblíbenější kolektivní hře na světě. Po prvních poplašných zprávách o teroristickém útoku přišlo nejdříve uklidnění a pak hlavně i úžas nad tím, proč bylo utkání přeloženo na jiné datum.

Bodie a Doyle v akci

O co vlastně šlo? Jak uvedla anglická média a zprávu pak postupně převzala i ostatní světové agentury včetně našich, čtvrt hodinu před uvedeným utkáním byl oznámen nález podezřelého balíčku. Následně byly evakuovány dvě tribuny a celá akce byla ukončena výzvou k opuštění stadionu a přesunutím zápasu na jiný termín.

Nakonec se zjistilo, že balíček byl identifikován jako atrapa výbušniny, a na stadionu ho zanechala soukromá firma, která se specializuje na výcvik psů a prostory stadionu měla pouze pronajaté k cvičným účelům. Vše vysvětleno, životy lidí nebyly protentokrát ohroženy, šlo pouze o lidské selhání, slovy klasika, jednalo se o chybu, která nastane maximálně jedenkrát za deset let.

Ovšem celá záležitost nemůže být ukončena jen nějakou omluvou a kontrolním výbuchem atrapy, následky jsou totiž v tomto případě dosti zásadní. Nejenže se zápas vůbec neodehrál a musel se pak opakovat, proběhla i evakuace celého stadionu, do které se vejde více než 70 000 lidí (nebyl zaplněn celý) a do celé akce byly zapojeny integrované protiteroristické složky.

exploze

Vznikly tak celkem vysoké náklady, které logicky bude muset někdo uhradit. Jedna věc je, kdo uhradí zbytečný zákrok bezpečnostních složek, dále je nutné připočítat náklady za opakované utkání a nemělo by se zapomínat i na případné nároky jednotlivých fanoušků, kteří se na zápas vydali.

Výlet za všechny peníze

Své by o tom, mohla vyprávět skupina 3 fanoušků z jižních Čech, kteří si splnili svůj dlouholetý sen a udělali si výlet do Anglie na fotbal, z cesty se stala noční můra, neboť zápas nakonec neviděli. Lístky jim sice platili i na opakované utkání, ale cestu už znovu neabsolvovali, protože nový termín byl stanoven hned na následující úterý a to nebyli schopni tak rychle zorganizovat. Nešlo jen o cenu lístku, ale i o zaplacení náhradní cesty včetně ubytování.

Pokud pomineme prvotní šok z možného teroristického útoku, následnou úlevu z toho, že člověk přežil, přijdou na řadu ty běžné, všední otázky a sice, kdo je za to vinen a kdo to bude platit?

Patrně jste výše uvedenou zprávu zaregistrovali, a možná jste si i říkali: „ Na kolik ta sranda asi vyjde?“  Zkusme se na celou záležitost podívat nyní trochu z hlediska pojištění. Na začátku musíme definovat výši škod, které vznikly a poškození je budou nárokovat a dále viníka, který je za ně zodpovědný. Vzhledem k tomu, že se celá událost stala v Anglii, a ne u nás, třeba při památečném utkání Gambrinus ligy mezi Blšany a Jabloncem v ročníku 2003 – 2004 (hráno na hřišti v Příbrami), kde na prvoligové utkání dorazilo 17 pořadatelů, 23 policistů a 51 platících diváků (záběry na tribuny připomínaly spíše práci dobrovolníků po skončeném rokovém koncertu), bude celkový účet několinásobně vyšší. Pojďme si ale celou situaci popsat tak, jako že vnikla v ČR a ne v Anglii, v obou zemích totiž platí jiné zákony z hlediska odpovědnosti i jiné principy z hlediska pojištění.

V prvé řadě je potřeba odškodnit diváky, kteří museli absolvovat dvě cesty (+ případné ubytování – těžko prokazatelné) na samotný zápas. Po kom mám ale jako divák tuto škodu uplatňovat? Po firmě, která cvičí psy? S tou nemá žádný smluvní vztah ve formě zakoupené vstupenky uzavřen, škodu musím tedy uplatňovat pro provozovateli zápasu, od kterého jsem si vstupenku zaplatil.

kolo

Pokud by došlo k tomu, že by provozovatel nárok na vzniklou škodu uznal (kontext obchodních podmínek, znění NOZ,…), musel by tedy postupovat dále a uplatňovat škodu po někom dalším, v tomto případě asi po firmě, která atrapu na stadionu zanechala. Teď jsme ale u podstaty celé záležitosti, je za celým průšvihem opravdu jen firma cvičící psy? Neměl si celý prostor po zkoušce převzít provozovatel stadionu? Celá věc bude muset být detailně prozkoumána, aby se mohlo s určitostí stanovit, kdo je hlavní viník.  V mnoha podobných případech je instancí, která rozhoduje o vině či nevině až soud a proto se může celá věc táhnout i několik let.

Ústní dohoda, taky dohoda

Podstata věci je, že vznikla tzv. újma na majetku třetích osob a jsme ve fázi stanovování konkrétní odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že finanční újmu způsobila firma, jedná s o produkt podnikatelského pojištění, pojištění odpovědnosti firmy.  Protože neznáme všechny detaily, můžeme jen hádat, jak to nakonec dopadne. V potaz berme stávající fakta a dle nich stanovíme, jak by mohlo být likvidní. Jako možné řešení se nabízí plnění z obecné odpovědnosti, kdy firma porušila svoje povinnosti tím, že nevrátila pronajatý prostor do původního stavu (existuje smlouva o pronájmu, jaké jsou podmínky?).

V hypotetické rovině mohla ovšem firma atrapu na stadiónu nechat schválně, jen si ji ta odložila na příště a měla to od provozovatele povolené, jen vítr odfoukl plachtu a neštěstí bylo na světě 🙂

Předmětem pojištění obecné odpovědnosti podnikatele je povinnost (stanovená právním předpisem) nahradit poškozenému újmu, pokud podnikateli vznikla povinnost tuto újmu nahradit ( více o pojištění podnikatelů se můžete dozvědět např. v tomto odkazu na našem webu). Obecně, pokud by pojišťovna rozhodla, že za škodu není podnikatel vinný (tzv. by se z odpovědnosti vyvinil) a nic by nehradila.

Základní rozsah pojistného krytí by v tomto okamžiku znamenal nahradit poškozenému majetkovou újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající. Pro podobné případy se, většinou už jako připojištění, sjednává pojištění tzv. čisté finanční škody. Definice většinou říká, že se jedná o škodu vzniklou jinak než jako újma na zdraví, životě nebo škoda na věci nebo zvířeti a škoda z nich vyplývající. K tomu je nutné dodat překlad, oproti následné finanční škodě (= ušlému zisku) nepředchází žádná škoda (újma).

auto

Většinou je tato škoda přisuzována všem, kteří mohou klientům způsobit nějakou škodu formou špatné rady, nebo opomenutím (advokát, architekt), ale to je spíše záležitost profesní odpovědnosti. Příkladem z praxe je situace, kdy klient jedné poradenské firmy uvízl ve výtahu a nestihl důležité obchodní setkání. Na základě toho mu vznikla čistá finanční škoda, která se dala vyjádřit a uhradit v penězích.

Co říci závěrem? Raději nikde nenechávejte atrapy jakýchkoliv výbušnin a raději si je pečlivě schovejte ve sklepě, nebo na půdě.


  • Přinesl Vám článek užitek?
  • ANO   NE

Máte zájem o odběr článků?