Krátkodobé pronájmy, snadný byznys, mysleli jste ale na vše?

Tak, jak se rozvíjejí sociální sítě, rozvíjí se i byznys, který je na tento fenomén napojen. Onen pomyslný pytel nápadů se roztrhl s možností rozjetí nových firem formou sponzorovaných start-upů, o nové a před nějakou dobou ani nemyslitelné aplikace tak není nouze. Jedním z takových odvětví je krátkodobý pronájem nemovitosti.

Co je to za byznys?

Z webů (aplikací), které jsou aktuálně nejvíce v tomto odvětví využívány, patří např. www.booking.com, (i když ten funguje cca od roku 1996) nicméně prvky startupu spíše splňuje web www.airbnb.cz , jehož valuace je odhadována na 10 miliard dolarů.

Co je to vlastně Airbnb? Je to webová platforma, která propojuje skupinu těch, kteří chtějí pronajímat svoji nemovitost, byt, pokoj, chatu, nebo třeba jen slamník v kuchyni, druhé skupině, kteří naopak takové bydlení shánějí.

Typické jsou především krátkodobé pronájmy, a v katalogu na webu naleznete více než 800 000 000 nabídek ze 190 zemí a 34 tisíc měst po celé planetě. Po zadání destinace, kam chcete vyrazit a dalších údajů, dostanete na výběr možnosti ubytování, včetně fotek a hodnocení předchozích hostů. Pak už stačí jen kontaktovat pronajímatele, nebo rovnou zarezervovat požadovanou nabídku a vše je vyřízeno. Především jednoduchost a jedinečná nabídka činí z této služby velice výdělečný byznys pro všechny zúčastněné.

Tento článek je sice o krátkodobém ubytování, ale primárně není určen jako reklama pro Airbnb. Chtěl jsem zde poukázat i na jinou stránku věci a to jsou záležitosti spojené s pojištěním nemovitosti, kterou jste poskytli za úplatu cizím osobám.

Odpovědnost moje, tvoje, jejich?

Nebudu zde rozebírat daňový aspekt celého procesu, pro naše potřeby je podstatné to, že svoje bydlení pronajímáte jako fyzická osoba, z hlediska pojištění půjde tedy o občanské pojištění nemovitosti a domácnosti. Pojištění je principiálně založeno na tom, že si svůj majetek zabezpečíte proti nahodilým událostem, které mohou způsobit nějakou škodu. Proti nahodilým událostem pak buďto pojištěni jste, což je lepší varianta, nebo nejste (horší varianta). Rozsah pojištění je široký, od živelného pojištění, přes krádež až po vandalismus (více o občanském pojištění se můžete dozvědět např. v tomto odkazu na našem webu).

Doplnění občanského pojištění je pak pojištění odpovědnosti, které je sjednávána vůči třetím osobám, jako odpovědnost za újmu na zdraví a škodu na majetku. Zde se dostáváme k podstatné otázce spojené s pronájmem Vaší nemovitosti, a tím je to, jak jsou hrazené škody na Vašem majetku, který způsobí osoba, která po nějakou dobu obývá Váš byt.

Pokud byt (dům) pronajímáte dlouhodobě, např. studentům, máte většinou sepsanou s nájemcem smlouvu, kde můžete mít ošetřenou záležitost spojenou s pojištěním. Jedna věc je ta, že byt (domácnost) máte pojištěnou proti požáru, výbuchu, povodni, krádež,…, ale v okamžiku, kdy u Vás způsobí škodu nějaká třetí osoba, vymáhat plnění pak musíte po ní. Způsobenou škodu pak zaplatí viník a buďto sám, ze svých prostředků, nebo prostřednictvím pojišťovny, pokud má příslušné pojištění sjednáno. Trochu odbočím, ale pro dokreslení situace uvádím reálné případy z praxe, kdy Vaše dítě (nebo manžel/ka) na návštěvě v cizím bytě rozbije televizi, škodu musíte uhradit Vy (samozřejmě mu/ji to strhnete z kapesného). Pokud ale máte sjednanou občanskou odpovědnost, vztahuje se pojištění většinou na všechny členy společné domácnosti, tedy i na Vaše dítě (cca do 26 let) nebo manželku.

Můj dům, můj hrad?

Po odbočce se vracíme zpět k Vašemu bytu, který pravidelně dlouhodobě pronajímáte (třeba oněm zmiňovaným studentům). Pokud Váš nájemce způsobí škodu na Vašem bytě, musí ji uhradit on resp. jeho pojišťovna, musí mít ale sjednané příslušné pojištění občanské odpovědnosti, které zahrnuje věci převzaté, nebo věci v užívání, jde tedy o rozšíření obecné odpovědnosti.  Pokud ale např. vytopí Vaše sousedy, ale kvůli tomu, že praskla hadička na záchodě, odpovídá za škody byt = Vy jako majitel bytu a je řešeno z Vaší odpovědnosti, opět ale ne z obecné odpovědnosti, ale tentokrát musíte mít sjednáno pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Nyní se dostáváme k podstatné záležitosti a to jsou krátkodobé pronájmy. U nich většinou nemáte šanci zkontrolovat, zda má nájemce sjednané občanské pojištění, a i kdyby ano, pokud bude např. ze Španělska, tak případné vymáhání škody může být dosti problematické.

V úvodu článku jsme zmiňovali Airbnb, jak to mají ošetřené v jejich podmínkách užití? V příslušné sekci na jejich webu se dozvíte, že existuje tzv. hostitelská záruka Airbnb, která „ … poskytuje hostiteli ochranu až do výše 1 000 000 USD, v ojedinělých případech škody způsobené hostem na pojištěné nemovitosti, nad rámec kauce – nebo když je nabídka bez kauce

Dále se hovoří o tom, že záruka nekryje hotovost, cenné papíry, domácí zvířata,…a že nenahrazuje pojištění domácnosti. Důležitým faktem je to, že Česká republika není prozatím do programu zahrnuta.

V další sekci na webu se dozvíte, že existuje i program pojistného krytí hostitelů, který, „ …poskytuje primární krytí odpovědnosti do výše 1 000 000 USD na jednu událost, při vznesení nároku třetí osoby za ublížení na zdraví nebo škodách na nemovitosti, které souvisejí s pobytem na Airbnb.“

Dále je nicméně poukázáno na to, toto krytí má strop 1 milion USD a může být omezeno lokalitou nabídky ubytování, určitými podmínkami, omezeními a výjimkami. Opět je zde zmínka o tom, že si zájemci mají projít seznam zemí, ve kterých je program k dispozici a platí již výše uvedené, že Česká republika mezi nimi prozatím není.

Na stránkách se dále uvádí, co program vlastně pokrývá, níže uvádím jeden z příkladů:

  • Po smeknutí si na koberci host zlomil zápěstí a nárokuje náhradu škodu po hostiteli

Nyní v krátkosti shrnu podstatné záležitosti spojené s pronájmem bytu, ať už dlouhodobého, nebo krátkodobého ve spojitosti se škodami, které způsobí třetí osoby, nebo se naopak stanou jim.

Pokud způsobí nájemce škodu na bytě, měl by ji uhradit, buď ji zaplatí sám, nebo prostřednictvím pojišťovny. V případě, že chce využít pojišťovnu, nestačí mu jen sjednání obecné odpovědnosti, ale musí mít připojištění pro věci převzaté a v užívání, platí i pro převzaté věci nemovité. V případě, že vznikne škoda sousedům a příčina vznikla vadou na bytě, odpovídá za ní majitel bytu, pak musí být připojištěná k občanské odpovědnosti i držba nemovitosti. Poslední variantou je, že vznikne újma na zdraví nájemci, pak je nutné ale vždy stanovit příčinu újmy, a to není tak samozřejmé a jednoduché. Např. to, že nájemce uklouzne na kluzké podlaze a zlomí si nohu, ještě neznamená, že majitel bytu zanedbal svoji povinnost a za újmu odpovídá. Ale např. může být jinak nahlíženo na situaci, kdy nájemce využívá orbitrek, nebo výřivku a zanedbanou údržbou dojde k nějakému zranění. Nicméně to už záleží na konkrétním posouzení.

Všude dobře, doma nejlépe

Z výše uvedeného si pak udělejte vlastní názor na to, jak lze ošetřit pronájem Vašeho bydlení a případné následné řešení škody, kterou způsobí student Vysoké školy ve Zlíně, nebo dovolenkář z Budapešti.

kratkodobe-pronajmy3


Závěrem uvádím náhled pojistitelů na pojištění bytových prostor ve vlastnictví fyzické osoby nepodnikající (tj. pouze na RČ), podle nich jsou pojistitelné i v případě pronájmů v rámci občanského pojištění, není tedy nutné celou záležitost řešit podnikatelským pojištěním.

  • Přinesl Vám článek užitek?
  • ANO   NE

Máte zájem o odběr článků?