Jak to děláme

Na každú robotu je nám treba špecialistou

Klientům nabízíme plný servis, který zahrnuje analýzu rizik daného oboru pojištění, audit současných smluv, vytvoření kalkulací, doporučení nejvýhodnější nabídky a vytvoření nové smlouvy. Následně je klientovi zajištěn přes webové stránky a využití funkcí v klientské zóně přístup do našeho interního systému, kde může nahlížet na všechny svoje aktuálně platné smlouvy, dobu trvání, pojistné částky a limity.

V okamžiku vzniku jakýchkoliv škodných událostí je může nahlásit přes web, kde vyplní jednoduchý formulář a připojí požadované dokumenty. Bezprostředně se všechny informace včetně aktuálního stavu řešení dotčené škodní události objeví v interním systému, kde je může klient sledovat až do stavu úplné likvidace.

V případě potřeby zajistíme klientovi pravidelné zasílání avíza o platbách, tak aby nedošlo k žádným problémům a měl přehled o aktuálních poplatcích. Klient má tak okamžitě přehled o všem podstatném týkající se jeho smluv.

 

Zájemce o pojištění
Analýza rizik, audit stávajících smluv
Klient
Přístup do interního systému
Přístup do systému
Náhled do smluv, aktualizace
Přístup do systému
Nahlašování škod

Struktura naší společnosti je členěna na odborně zaměřené pracovníky, kteří jsou schopni pojmout jakoukoliv poptávku klienta a tvoří tak kompaktní tým, který navrhne klientovi řešení šité přímo na míru. Jsme schopni zajistit odbornou poradenskou činnost, a pokud to situace vyžaduje, konzultovat vše s experty ze společnosti RENOMIA, kteří zastřešují servisní služby a zázemí silného pojišťovacího makléře.

Na našem webu máte možnost sjednání pojištění on-line, více se dozvíte v sekci pojištění online.